Каталог с размер A4 на фирма Fenix Trucks.

Модерен и атрактивен дизайн, представящ фирмата на международния пазар като иновативен и будещ доверие партньор. Форматът е хоризонтален, за да представя по-убедително, панорамно и всеобхватно снимковия материал в каталога.

Имиджов каталог Fenix Trucks
Отбелязана с:            
Меню