Лого дизайн за FISHBOX

Лого Дизайн - FISH BOX

Лого дизайн за FISHBOX – ресторант за бързо хранене в Студентски град Щастливи сме да се похвалим с малко дизайн. Създадохме ново лого за един интересен стартъп – клиентите ни внасят супер прясна риба от Солун всеки понеделник / сряда

Безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073

„Вокс корпорейшън“ ЕООД получи безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал

Меню