Безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073

„Вокс корпорейшън“ ЕООД получи безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал

Клиентите за нас – Анубис Булвест

Клиентите за нас – Анубис Булвест

След като наскоро ви представихме дизайна, който направихме за Издателска къща Анубис и Издателство Булвест 2000, за нас е удоволствие да споделим с вас високата оценка за работата си, която получихме от двете издателства.   В периода между 01.10.2014 г.

Меню