След 30 години опит в издателската дейност, можем спокойно да се похвалим, че предлагаме пълната гама на услуги, свързани с печатните издания.

Това включва:

Дизайн и страниране на книги/учебници/списания – натиснете тук

Набор на текст

Ако имате написан на ръка или на пишеща машина текст, който трябва да се отпечата на книга, учебник или друго печатно издание, то този текст трябва да се пренапише в електронен вариант. Този процес се нарича набор на текст.

Изчертаване на фигури и таблици

Предлагаме професионално изчертаване на фигури, таблици и диаграми за вашия учебник или фирмен каталог. Работим с коректни размери и мащаби. Издали сме над 300 математически, електротехнически и други учебници. Имаме опит в изработката на специализирани каталози (наш продукт са например каталозите за лещи на Carl Zeiss и Opticon). Работим съвместно с преподаватели и дипломанти от Технически Университет – София – като извършваме услуги по техническо изчертаване на фигури и таблици за докторантури и професури.

Писане на математически формули

Предлагаме бързо и качествено електронно написване на формулите за вашият учебник, докторантура, професура или друго.

Изработвали сме специализирани учебници за Технически университет – София, още през далечната 1989 г., преди широкото навлизане на програми като Microsoft Word® и Microsoft Excel®. Оттогава досега сме издали стотици учебници. Това ни дава правото, с чиста съвест да кажем, че сме едни от най-добрите в България в тази област.

Страниране

Странирането представлява позиционирането на вече набраните текстове, формули, таблици, фигури и чертежи в страниците на изданието. Информацията се поставя страница по страница, в предварително изработения шаблон. Шаблонът е общ за всички страници. Някой го наричат още наливане на информацията.

Проферсионалното страниране на вашият учебник, каталог, списание или книга:

  • Може да спести значителни средства при печата
  • Води до много по-добър краен изглед на изданието

Ние можем да предложим нашият над 30 годишен опит в областа.

Коректури

Предлагаме професионална първа и втора коректура.

Първата коректура е стъпката след първоначалното страниране. Обикновено включва както смислови, така и граматичеси поправки. Целта е избистряне на смисъла на изреченията и поправка на повечето граматически и пунктуационни грешки.

След първата коректура се налага престраниране на изданието, защото отпадат или се добавят цели изречения и абзаци.

При втората коректура се проверява още веднъж за граматически и пунктуационни грешки, и се подготвя крайното форматиране на изданието. Тук не трябва да се налага престраниране.

Меню