PLAN

Number

minutes

Your text

BASE

4

часа

150 лв/месец

WORKONOMY

6

часа

210 лв/месец

GROWING

8

часа

270 лв/месец

SUPPORT PLUS

10

часа

320 лв/месец

Съобразно Вашите специфични нужди и заявеният брой часове на месец, поддръжката на уебсайт включва всички или някои от следните:

 • Обновления
 • Базови SEO услуги
 • Добавяне на функционалности
 • Back Up
 • Корекции по визия
 • Добавяне/обновяване на съдържание
 • Графичен дизайн за уеб и социални мрежи
 • Консултации по телефон/email
 • Съдействие при комуникация с технически лица
 • Социални мрежи – добавяне на постове/реклами
 • Разработване на бюлетини
Свържете се с нас за повече информация.
Меню