Горан - управител

Горан

Управител

Борис - печат и предпечат

Борис

Прозводство и печат

Томислав - външна реклама

Томислав

Външна реклама

Пламен - дигитален печат

Пламен

Дигитален печат

Ирина - WEB дизайн

Ирина

WEB дизайн

Деян - дизайнер

Деян

Дизайн

Кинка - страниране и предпечат

Кинка

Страниране и предпечат

Петър - сувенирна реклама

Петър

Сувенирна реклама

Надежда - счетоводство

Надежда

Счетоводство

 

Меню