От видео материал или касета върху DVD

Предлагаме прехвърляне на видео материал от
 • видеокасети VHS, sVHS, sVHS-c, VHS-c,  Video8, Hi8, Digital8, MiniDV, HD
 • Mini DVD (дисковете трябва да са финализирани)
 • камера с хард диск (оставя се заедно с камерата на клиента)
 • видеокасети и камери формат HDV (High Definition Video) (максимум 22 мин на DVD, оставя се заедно с камерата на клиента)
 • всички формати NTSC към PAL

Услугата включва:

 • прехвърляне и цифровизация на материала;
 • преглед и изрязване на увредени участъци (ако има такива)
 • елементарен монтаж (сглобяване на до 3 парчета видеоматериал на 1 диск)
 • печатуем DVD-R носител
 • По подразбиране записите се правят в стандартния DVD формат за домашно гледане, с изключение на записите от HD камери, които са във формат MPEG. Ако клиентите имат други изисквания за вида на носителя или за формата на записа (MPEG, DIV-X, AVI и др.), това трябва да е указано изрично върху поръчката.

Всички цени важат за 1 брой. При увеличаване на броя, цените се намаляват по договаряне. Ако имате каквито и да е въпроси свържете се с нас.

От всякакъв носител върху VHS

Въпреки, че видео касетите (VHS) вече почти не се използват, понякога се налага прехвърлянето от друг носител на тях.

Всички цени важат за 1 брой и включват VHS касетата (носителя). При увеличаване на броя, цените се намаляват по договаряне. Ако имате каквито и да е въпроси свържете се с нас.

От любителски кинофилми на DVD

Предлагаме прехвърляне на видео материал от вашият любителски кинофилм върху DVD носител

Услугата включва:

 • преглед на снадките между филмите и монтаж (сглобяване) там където е необходимо
 • прехвърляне и цифровизиране на материала;
 • преглед и изрязване на увредени участъци, ако има такива
 • видеомонтаж и корекции
 • добавяне на меню (ако видеоматериалът се състои от ясно различими събития)
 • печатаем DVD-R / CD носител
 • отпечатана тематична картинка/снимка и/или надписи върху диска
 • DVD кутийка за диска

Всички цени важат за 1 брой. При увеличаване на броя, цените се намаляват по договаряне. Ако имате каквито и да е въпроси свържете се с нас.

От аудиокасети и грамофонни плочи върху CD/DVD

Ако имате стари записи на аудиокасета или грамофонна плоча и желаете да ги съхраните, ние можем да помогнем.

По подразбиране презаписите се правят в стандартния АудиоCD формат за слушане на домашни уредби. В случай, че имате други изисквания относно крайният формат на аудиоматериала (MP3, WAV или друг), трябва изрично да упоменете това при поръчката!

Всички цени важат за 1 брой и включват CD/DVD носителя. При увеличаване на броя, цените се намаляват по договаряне. Ако имате каквито и да е въпроси свържете се с нас.

Меню