Дизайн и печат на визитки „Top Yachting“

Дизайн и печат на визитки „Top Yachting“

С удоволствие Ви представяме един от последните проекти за дизайн и печат на визитки за фирма ‘Top Yachting“. Дизайна бе изработен в рамките на 1 час на място в нашия офис заедно с клиента. Крайния продукт бе двустранна визитка (двуезична

Дизайн на лого „Kraken Seafood“

Дизайн на лого „Kraken Seafood“

На Вашето внимание представяме проект за изработка дизайн на лого – фирма „Kraken“. Клиента предварително избра пакет „Standart“  за изготвяне дизайн на лого и корпоративна идентичност, предлагани на нашия сайт. Преди започване на работа по проекта, клиентът попълва специално изготвен

Дизайн и печат на брошура „Entalent“

Дизайн и печат на брошура „Entalent“

Екипът на рекламна агенция Vox Design представя един от последните ни проекти за нашия лоялен клиент Entalent – дизайн и печат на брошура А4 в размер от 8 страници прикрепени с телчета. За отпечатване тиражът на брошурата бе използвана една

Меню